Najczęściej zadawane pytania

Zakład pogrzebowy Karawan może reprezentować rodzinę lub bliskich Osoby Zmarłej w urzędach, kancelariach kościelnych i cmentarnych wraz z wniesieniem wszelkich opłat związanych z pogrzebem w imieniu klienta, oraz odbiorem i kredytowaniem kosztów pogrzebu w ramach zasiłku pogrzebowego odbieranego ze wszelkich instytucji i resortów m.in. z ZUS, KRUS, MSWiA i innych.
W tym celu rodzina lub bliscy muszą wystawić odpowiednie pisemne upoważnienie. Wzory takiego upoważnienia są dostępne w biurach obsługi klienta firmy Karawan.

Jeżeli śmierć nastąpiła w domu, należy powiadomić lekarza rodzinnego (w dzień) lub lekarza pogotowia (wieczorem oraz w nocy, a także w dni świąteczne) dzwoniąc pod nr 999 lub 112 (z telefonów komórkowych).
Po przybyciu lekarz wystawia kartę zgonu. Następnie należy skontaktować się z zakładem pogrzebowym, aby przewiózł ciało do chłodni. Firma Karawan dysponuje własną chłodnią i zapewniamy usługi transportowe całodobowo. Z kartą zgonu należy udać się od Urzędu Stanu cywilnego w celu uzyskania aktu zgonu. Jeżeli nie jesteśmy pewni czy śmierć nastąpiła z przyczyna naturalnych należy o tym powiedzieć operatorowi nr 112, który zadecyduje o ewentualnym wysłaniu patrolu policji.

Jeżeli osoba zmarła w szpitalu to kartę zgonu wystawia lekarz opiekujący się daną osobą w trakcie jej pobytu w placówce leczniczej. Najczęściej jest to lekarz prowadzący oddział, na którym zmarł dany pacjent.

Warto pamiętać aby na terenie szpitala nie ulec presji i namowom osób nam nieznanych na skorzystanie z usług danego zakładu pogrzebowego. Takie działanie jest nie tylko nieetyczne, ale także sprzeczne z obowiązującym prawem.

Ciało osoby zmarłej w takich okolicznościach zostaje najczęściej przewiezione najpierw do zakładu medycyny sądowej, w celu ustalenia przyczyny śmierci. Koszty takiego przewozu biorą na siebie odpowiednie organy państwowe/powiatowe. Dopiero po oględzinach lub po sekcji zwłok lekarz medycyny sądowej wystawia kartę zgonu, zaś prokurator wystawia dokument udzielenia zezwolenia na pochówek.
Po otrzymaniu tych dokumentów należy udać się do USC, a następnie ustalić z wybranym zakładem pogrzebowym szczegóły dotyczące uroczystości pogrzebowych.

Dokumenty oraz rzeczy potrzebne do organizacji pogrzebu to: karta zgonu część przeznaczona dla administracji cmentarza, odpis Skrócony Aktu Zgonu, dowód osobisty Osoby Zmarłej, dowód osobisty Osoby zamawiającej usługę, odzież dla Osoby Zmarłej. Jeżeli organizowany będzie pogrzeb katolicki poza parafią o której należała Osoba Zmarłą, to należy dodatkowo uzyskać zgodę księdza proboszcza danej parafii.
W przypadku pogrzebów świeckich lub ekumenicznych należy skontaktować się z mistrzem ceremonii lub zapytać o możliwość organizacji takiego pochówku w firmie Karawan.

Dokumenty potrzebne do odbioru zasiłku pogrzebowego przez zakład pogrzebowy to odpis skrócony Aktu Zgonu, legitymacja emeryta-rencisty lub zaświadczenie płatnika składek, dowód osobisty Wnioskodawcy (współmałżonka lub innego członka rodziny), dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa lub powinowactwa Wnioskodawcy z Osobą Zmarłą (Skrócony Odpis Aktu Małżeństwa lub Urodzenia).

Nasi pracownicy są do Państwa dyspozycji
24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu,
również w niedziele i święta, służąc wiedzą i pomocą.